Cortex Neuro Center je nově vzniklé neurorehabilitační centrum, která nabízí intenzivní terapie, poradenství v oblasti motorického vývoje a případnou edukaci rodičů. Věnuje se především dětským pacientům, ale nezapomíná ani na ty dospělé. Terapie obvykle probíhají v tzv. cyklech, kdy je nastaven individuální cvičební plán na základě vstupní konzultace.

V Cortexu se řídíme heslem 3P – Prevence, Preciznost a Progres.

V rámci PREVENCE se věnujeme především edukaci a dlouhodobému screeningu našich klientů. PRECIZNOST zahrnuje především individuální přístup. Po celou dobu terapie s pacientem pracuje pouze jeden terapeut, který si spolu s pacientem určí cíl terapie a navrhne průběh terapie. Každému pacientovi vytvoříme terapii podle individuálních potřeb a schopností, tak aby došlo k dosažení stanovených cílů tady k PROGRESU.

Naši fyzioterapeuti mají nejen ukončené vysokoškolské vzdělání, ale dále se průběžně vzdělávají a obohacují se aktuálními novinkami našem oboru. Během terapie dokážeme aplikovat a kombinovat nejrůznější terapeutické metody a koncepty. Podrobnější výčet kurzů našich terapeutů naleznete na webových stránkách v sekci „O NÁS“.

Prostory našeho centra jsou především přizpůsobené dětským pacientům. V každé ordinaci naleznete dominantní barvu, díky které má ordinace svůj specifický název. Během terapií využíváme mnoho pomůcek, které motivují, stimulují a zefektivní terapii. Těmi jsou cvičební pomůcky např. od firmy b0bles, bobath válce, trakční klec se závěsy a kladkovým systémem a obleček FitKit a mnoho dalších. Obleček FitKid může být naším velmi užitečným pomocníkem během terapie. U nás ho můžete vyzkoušet ve 3 velikostech, které jsou určeny pro dětské pacienty. Vhodný je pro pacienty zejména se zhoršenou neuromotorickou kontrolou a muskuloskeletálními poruchami. Může vést k pozitivní změně například při hypotonii (ochablé svalstvo), hypertonii (zvýšené svalové napětí), deficitech v dynamické stabilizaci a smyslovém vnímání celého těla a dalších indikacích. Obleček máme jako jedni z mála v České republice a o jeho využití rozhodujeme na základě celkového obrazu pacienta. Pokud budete s jeho efektem spokojeni lze vytvořit na mírů ušitý obleček, který můžete využívat i mimo prostory ordinace.

Podrobnější informace naleznete zde – https://www.ottobock.com/cs-cz/myactive

Naše centrum nabízí hned několik programů. Jedním z nich je VÝVOJOVÁ PORADNA, která je vhodná pro nejmenší pacienty nejen s opožděným psychomotorickým vývojem. Cílem je provedení kvalitním motorickým vývojem dítěte až do prvních krůčků. Pomůžeme s nácvikem držení dítětem, polohování, výběrem vhodných hraček, či úpravou domácího prostředí. Kromě terapií jsme proto od začátku do nabídky našich služeb zařadili také poradenství a edukaci rodičů. Balíček obsahuje vstupní vyšetření, 4 návštěvy během I. až IV. trimenonu, ale také SCODIAC screening hlavičky, který slouží k odhalení polohových deformit.

Pro naše dětské klienty, kteří nevyžadují intenzivní terapii nabízíme, možnost navštěvovat AMBULANTNÍ FYZIOTERAPII, která je vhodné zejména při problémech s vadným držením těla, se skoliózou, plochonožím a dalšími vadami končetin, při respiračních obtížích, pro zlepšení celkové kondice a oblasti motoriky nebo jako prevence pro sportující děti.

V rámci komplexnosti péče dále nabízíme ambulantní FYZIOTERAPII PRO DOSPĚLÉ. Může ji využít každý, kdo se chce vrátit do formy po úrazu či operaci, trápí ho akutní nebo chronické bolestivé stavy nebo jen chce předcházet zraněním.

Předností našeho neuro centra je především práce s pacienty s neurologickým onemocněním. Mezi ně patří onemocnění a úrazy mozku a míchy například dětská mozková obrna, spinální muskulární atrofie, rozštěpy páteře a další. Pro tyto klienty máme připraveny intenzivní terapie, které lze absolvovat v délce od 1.týdne až celý měsíc.

V případě, že budete chtít zahájit spolupráci s naším centrem, jako první Vás čeká návštěva na VSTUPNÍ KONZULTACI. Během té Vás komplexně vyšetříme a doporučíme nejvhodnější program.

Doufáme, že se brzy uvidíme!

Za celý tým CORTEX,

Anička a Adéla

Leave a reply