Bc. Adéla Bittnerová

Specializace
  • Intenzivní terapie
  • Vývojová poradna

O mně

Před tím, než jsem založila Cortex Neuro Centre, vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Za sebou mám také studium pedagogiky pro pedagogy volného času, kdy jsem vedla kurzy zdravotně kompenzačního cvičení pro děti.

Praxi jsem získala už během studia převážně v pražských a plzeňských nemocnicích, například: ve FN v Motole, dětském a neonatologickém oddělení plzeňské fakultní nemocnice, ale také v rehabilitačním ústavu v Hrabyni, Rehabilitační klinice na pražských Malvazinkách nebo v Lázních Teplice v Čechách v dětské léčebně. Zkušenosti mám také se sportovci – například s fotbalisty FC Viktorie Plzeň nebo u házenkářské reprezentace dorostenek. Poslední roky jsme působila jako vedoucí fyzioterapeut na soukromé neurorehabilitační klinice v Praze, kde jsem se věnovala intenzivní rehabilitaci, robotické rehabilitaci především dětským pacientů.

Mým cílem v Cortexu je včasné odhalení odchylek ve vývoji v rámci naší vývojové poradny a následné vedení kvalitním psychomotorickým vývojem do největší soběstačnosti. Věřím, že včasný záchyt působí jako prevence, tak jako zmírnění následných obtíží. V programu intenzivní fyzioterapie pracuji na celkovém progresu s individuálním přístupem ke každému klientovi. Pravidelné konzultace a následná edukace jsou nedílnou součástí naší komplexní péče.

Kurzy

Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let - prevence a terapie metodou Akrální koaktivační terapie

Metodika na neurofyziologickém podkladě.
Certifikovaný terapeut ACT for babies.

Bazální postarální programy v terapii dětí(Jarmila Čápová)

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku(Jarmila Čápová)

Vyšetření dle prof. Prechtla - General Movement Assessment (GMA)(Prof. Christa Einspieler, University of Graz)

Bazální stimulace®(INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA)

Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme®(PhDr. Marja Volemanová, Ph.D.)

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi(PhDr. Petr Bitnar Ph.D.)

Úvod do metody viscerální manipulace(Bc. Alena Zapletatová)

Neurologické vyšetření ve fyzioterapii(REHAEDUCA®, MUDr. Hynek Lachmann)

Komplexní fyzioterapie dětí(Centrum komplexní péče Sámova)

TheraSuit Method®(Izabela Koscielny)

Seznámení se sonografií hybného systému - praktický nácvik(Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.)

Kineziotaping(EduSpa College)

Zdravotník zotavovacích akcí(Edukuj)

Robotická rehabilitace: Lokomat® - User, Trainer(Hocoma)

Snoezelen v teorii a praxi(PhDr. Mgr. Renáta Filatova)

× Napište nám