Bc. Barbora Mazánková

Specializace
  • Fyzioterapie pro děti
  • Fyzioterapie pro dospělé
  • Fyzioterapie domů

O mně

Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT. Nyní budu mimo jiné pokračovat ve studiu magisterského oboru Aplikované fyzioterapie na Univerzitě Karlově. V rámci studia jsem měla možnost projít řadou odborných praxí na různorodých pracovištích. V Oblastní nemocnici Kladno, v Krajské nemocnici Liberec, v rehabilitačních ústavech Hostinné a Kladruby, Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy, Klinice Na Košíku, ale zejména v dětské neurorehabilitační klinice, kde mě práce s dětmi nadchla.

V ambulantní praxi se zaměřuji na vadné držení těla, problematiku skolióz, deformity dolních končetin včetně plochonoží. Využívám kineziotaping svalové i korekční techniky a cross tape. V ambulanci uvítám jak dětské, tak dospělé pacienty.

Kurzy

Diagnostika a terapie skolióz - interdisciplinární přístup(RehaEduca)

Kurz mobilizačních technik kloubních struktur(Mgr. Maja Špiritović, Ph.D. - FYZIOTALENT)

Kineziotaping(EposTape)

× Napište nám