Bc. Dominika Karafiátová

Specializace
  • Intenzivní terapie
  • Fyzioterapie pro děti

O mně

Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. V rámci studia jsem měla možnost získat zkušenosti v nejrůznějších ambulantních, nemocničních i rehabilitačních zařízení.

Už během studia jsem se velmi zajímala o dětské pacienty a své praxe jsem směřovala na oddělení neonatologie, pediatrie, dětské JIP a ARO. Nejvíce obohacující pro mě byly praxe v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek v Kladně. Svou profesní kariéru jsem začala na neurorehabilitační klinice v Praze, kde jsem se
věnovala dětské intenzivní a robotické rehabilitaci. Několik let jsem také působila v pražské plavecké škole jako instruktorka plavání pro předškolní děti.

V Cortexu se uvidíme v rámci intenzivní neurorehabilitace dětských pacientů od narození do 15 let. Ve své praxi využívám a kombinuji několik fyzioterapeutických metod a konceptů, tak abych vytvořila individuální terapii s maximálním důrazem na funkčnost a efektivitu. Tím nejdůležitějším je stanovit si s rodiči dítěte
společný cíl, na kterém budeme aktivně pracovat.

V rámci ambulantní fyzioterapie přivítám dětské pacienty s problematikou vadného držení těla, skolióz nebo sportující děti hledající zdravotně kompenzační cvičení.

Kurzy

NDT Basic Bobath v pediatrické praxi pro děti 2 - 18 let(Česká asociace dětských Bobath terapeutů)

Certifikovaný Bobath terapeut a aktivní člen ČADBT

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi(PhDr. Petr Bitnar Ph.D.)

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře “FIT KID”(Rehabilitation Prague School)

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře “A”(Rehabilitation Prague School)

Diagnostika a terapie skolióz - multidisciplinární přístup(REHAEDUCA®, Prim. MUDr. Olga Dyrhoňová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.)

Míčková facilitace pro respirační onemocnění a vadné držení těla(Zdeňka Jebavá)

TheraSuit Method®(Izabela Koscielny)

Bazální stimulace®(INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA)

FMT Pediatric Neurologic Advanced Kinesiology Taping(RockTape)

Kinesiotaping - svalové a korekční techniky(EposTape)

Lokomat® - User(Hocoma)

× Napište nám