Bc. Dominika Karafiátová

Specializace
  • Intenzivní terapie
  • Fyzioterapie pro děti

O mně

Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. V rámci studia jsem měla možnost získat zkušenosti v nejrůznějších ambulantních, nemocničních zařízení a rehabilitačních ústavech.
Už během studia jsem se aktivně zajímala o dětskou rehabilitaci a své praxe jsem směřovala na na oddělení neonatologie, pediatrie, dětské JIP a ARO. Nejvíce obohacující pro mě byly praxe v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek v Kladně. Po ukončení studia jsem pracovala na neurorehabilitační klinice v Praze, kde jsem se věnovala dětské intenzivní a robotické rehabilitaci. Několik let jsem také působila v pražské plavecké škole jako instruktorka plavání pro předškolní děti.

V Cortexu se uvidíme v rámci intenzivní fyzioterapie u dětských pacientů. Ve své terapii využívám a kombinuji několik fyzioterapeutických metod a konceptů, s maximálním důrazem na efektivitu. Mým cílem je vytvořit individuální program a s rodiči si stanovit společný cíl, na kterém budeme aktivně pracovat.

V rámci ambulantní fyzioterapie přivítám dětské pacienty s problematikou vadného držení těla, skolióz nebo sportující děti hledající zdravotně kompenzační cvičení.

Kurzy

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře “FIT KID”(Rehabilitation Prague School)

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře “A”(Rehabilitation Prague School)

Diagnostika a terapie skolióz - multidisciplinární přístup(REHAEDUCA®, Prim. MUDr. Olga Dyrhoňová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.)

Míčková facilitace pro respirační onemocnění a vadné držení těla(Zdeňka Jebavá)

TheraSuit Method®(Izabela Koscielny)

Bazální stimulace®(INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA)

FMT Pediatric Neurologic Advanced Kinesiology Taping(RockTape)

Kinesiotaping - svalové a korekční techniky(EposTape)

Lokomat® - User(Hocoma)

× Napište nám