Mgr. et Bc. Šárka Pomyjová

Specializace
  • Ergoterapie

O mně

Shodou životních náhod jsem se setkala s ergoterapií a rozhodla se pro její studium. Bakalářský obor jsem vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a poté jsem pokračovala navazujícím magisterským oborem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pro komplexnější přístup jsem se rozhodla ještě pro studium Učitelství pro mateřské školy na Západočeské univerzitě.

Během studia ergoterapie jsem sbírala zkušenosti u dětí i dospělých. Díky rozmanitosti praxí jsem pochopila, že děti budou jednou má cílová skupina. Díky programu Erasmus+ jsem nasbírala zkušenosti i v zahraničí. V roce 2016 jsem absolvovala tříměsíční praktickou stáž ve Vogtlandklinik ve městě Bad Elster v Německu. O tři roky později, tedy v roce 2019, jsem absolvovala tříměsíční praktickou stáž v Sheba Medical Centre ve městě Tel Aviv v Izraeli.

V praxi jsem od roku 2019, kdy jsem začala pracovat na pozici dětský ergoterapeut ve Fakultní nemocnici v Motole. Do konce roku 2022 jsem působila na jednotlivých klinikách FN Motol a zároveň pro ambulantní pacienty. V roce 2023 jsem se přesunula na dětská rehabilitační lůžka. Při práci ve FN Motol jsem zároveň pracovala v soukromém sektoru, kde jsem působila jako dětský ergoterapeut v Therapy Centru, poté v My Clinic a posledním zařízením se stalo PlaySi.

Za svůj cíl během ergoterapeutických intervencí považuji dosažení co největší možné soběstačnosti dítěte, podporu nových dovedností a prožití správné hry. Je pro mě nesmírně důležitá vzájemná spolupráce s dítětem, ale i s jeho rodiči či ostatními příslušníky. Jste to hlavně vy, kdo dokážete dítě stimulovat v každodenních činnostech a v přirozeném prostředí dítěte.

Kurzy

Workshop NRX Strap Basic

NDT Basic Bobath kurz

Úvod do metody VTI (videotrénink interakcí)

Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neuro-vývojovými poruchami, s vrozenými vadami a po neuro-traumatech

Kurz MABC-2 – Test motoriky pro děti

Základní kurz Bazální stimulace

Mentální zaostření

Handle kurz 1. a 2. stupeň

Kineziotaping I.(EduSpa College)

× Napište nám