Zřejmě každá rodina, do které se narodí dítě s postižením nebo se u něj projeví vážné onemocnění, potřebuje pomoc s vyrovnáním se s novou situací anebo nasměrováním.

Rodinná koučka Tereza Robinson se právě takovým rodinám věnuje ve svém projektu Srdcem Robinson. Svou specializaci postavila i na své osobní zkušenosti ze života s dítětem s diagnózou.

Věnujete se koučinku rodin, kde je dítě s postižením. Jak Vás to napadlo, když jste původně pracovala v médiích?

Posledních pět let práce v médiích mi bylo jasné, že půjdu jinou cestou. Když se nám narodil syn Ondřej s těžkou komplexní srdeční vývojovou vadou začali se věci hýbat zcela zásadně jiným směrem.

Nejen na základě toho jsem se stala rodinnou koučkou a rozhodla jsem se založit projekt Srdcem Robinson, ve kterém stojím při rodinách s hendikepovanými dětmi.

Jaké onemocnění musí dítě mít, aby Vás rodina mohla navštívit?

Spektrum je opravdu široké. Chodí za mnou rodiče onkologicky nemocných dětí, fyzicky znevýhodněných, s dětmi na vozíčku, s vývojovými vadami, mentálním postižením, diabetem, s různými kombinacemi vad a poruch, jako je autismus, ADHD.

Někdy se setkávám i s otázkou, je moje dítě dost nemocné, abychom mohli přijít? Ano, v diagnózách nemám zapotřebí soutěžit a nevymezuji se například na srdeční vady. Je však potřeba, aby dítě mělo závažné onemocnění.

Jaké formy koučinku děláte? Provádíte koučink i online?

Jde o art a psychologický koučink. Metody jsou často vizuální, hravé, dostávají se klientovi do hlubokého podvědomí. Některé jsou dynamičtější, některé více relaxační, ale vždy jdou do hloubky.

Koučuji osobně v Praze a pak online, aby moje služby byly dostupné i rodinám na druhé straně republiky. Mám jich tam celou řadu.

Děláte i workshopy pro děti s postižením. Jak taková setkání probíhají?

Jde o skupinu, kde hodně komunikujeme. Workshopy jsou určené pro děti, které jsou mentálně zdatné ve věkové kategorii 13 a více let.

Propojujeme s kolegyní Lenkou Královou světy dětí s diagnózou a bez ní. Dává nám smysl v tom, že se obě strany naučí lépe porozumět té „druhé“ a v každém z nich roste sebevědomí pro jejich další zdravý vývoj.

Věnujeme se tématům typu, kdo jsem, jaké mám přednosti, co jsou moje strachy a proč, kým bych jednou chtěl být opravdu sám za sebe…to jsou takové základní okruhy. Ve skupině pak další témata vyplynou z diskusí. Aktuálně připravujeme další termíny pro příští rok.

Jak jste už zmiňovala Váš syn má kombinaci několika srdečních vad, o kterých jste před jeho narozením nevěděli. Jak Vás to ovlivnilo v práci?

Ovlivnilo mě to hodně. Když jsem přemýšlela o koučování věděla jsem, že se chci věnovat rodinám se znevýhodněním, hendikepem nebo těžkou diagnózou. Dává mi to velký smysl, protože ta systémová pomoc je v ČR podle mého nedostatečná a je potřeba o rodiny po té psychické stránce pečovat neprodleně a takové péče se u nás dostane opravdu málokomu.

Pro rodiče i děti je důležité, aby se uměli, dle svých možností, posouvat a stabilizovat v novém životě. Jsem jim průvodcem k tomu, aby dokázali žít i přes nepřízeň osudu život naplno.

Koučink je pro rodiny bezplatný. Jak koučink financujete? Je možné Vás nějak podpořit?

Koučink financují moji dárci a finanční partneři. V minulém roce jsem díky nim mohla pomoci třiceti rodinám. Rodiny jsou často opravdu v těžké ekonomické situaci a tento druh „berličky“ je pro ně velmi důležitý.

Leave a reply