Vývojová poradna

Vývojová poradna

– Vhodné pro všechny pacienty
– Vhodné pro neurologické pacienty
– Věk: 0-2 roky

O terapii

Vývojová poradna

V Cortex Neuro Centre věříme tomu, že řadě patologických odchylek, asymetrií v rámci vývoje či zmírnění následků neurologického nálezu lze předejít preventivními kontrolami a včasným zahájením terapie.

Tento vývojový program je vhodný pro ty nejmenší pacienty nejen s opožděným psychomotorickým vývojem. První neurologické projevy lze již pozorovat v prvních týdnech po narození. V tomto případě hraje každý týden velkou roli budoucího vývoje. Doporučíme jak postupovat na základě stanovené diagnózy a možnosti následné péče. V tomto kontextu klademe velký důraz na vzdělání našich terapeutů.

Cílem programu je provedení kvalitním motorickým vývoje dítěte až do prvních krůčků. Rodičům pomůže s nácvikem handlingu s dítětem, polohováním, výběrem vhodných hraček, pomůcek či úpravou domácího prostředí. Kromě samotných terapií jsme od začátku do nabídky našich služeb zařadili také poradenství a edukaci rodičů.

V rámci celkové prevence jsme pro Vás vytvořili vývojový balíček, který obsahuje vstupní vyšetření, 4 návštěvy během I. až IV. trimenonu. Možnost screeningu hlavičky programem SCODIAC, který slouží k odhalení polohových deformit.

× Napište nám